Zaznacz stronę

Skwer Eki z Małeki

w Poznaniu

Na zlecenie ZDM i UMP architekci z biura Front Architects opracowali koncept zmian na skwerze, który można znaleźć poniżej. W procesie projektowania zmian architekci oparli się na dwóch fazach konsultacji, których szczegółowy przebieg i wyniki również znajdziesz na tej stronie.

Czekamy teraz na dalsze kroki po stronie ZDM i UMP, pozwolą wdrożyć opracowane zmiany.

 • postęp prac 40% 40%

Skwer Eki z Małeki

To tutaj będą się działy zmiany 

Koncepcja zmian na skwerze

Proces konsultacji społecznych

Etap II

Konsultacje społeczne – etap zakończony

W dniach 24.06. do 8.07.2020 r. prowadziliśmy konsultacje koncepcji zmian na skwerze 

 • na skwerze można było zobaczyć plansze z wizualizacjami zmian
 • w dniach 29-30.06. przy stoisku konsultacji można było zobaczyć wydrukowany raport oraz wypełnić ankietę
 • przez cały okres II etapu można było wypełnić ankietę w internecie

Raport po II etapie

Wnioski i podsumowanie etapu konsultacji z rekomendacjami oraz zawartość plansz informacyjnych

Efekt konsultacji

Wykaz zmian wprowadzonych do koncepcji po konsultacjach społecznych

Konsultowana koncepcja zmian

Architekci z Front_Architects na podstawie wyników badań stworzyli koncepcję do dalszych konsultacji

ankiet online

rozmów na żywo

Etap I

Konsultacje społeczne – zakończony

Zmiany na skwerze rozpoczęliśmy konsultacjami społecznymi, które prowadziliśmy w nowatorskiej formie:

 • ankiety, wywiady pogłębione i spotkania przy stoisku jako formy zbierania potrzeb i oczekiwań,
 • warsztaty eksperckie jako próba interpretacji potrzeb i oczekiwań.

Raport po I etapie

Wnioski i podsumowanie etapu konsultacji wraz z rekomendacjami i inspiracjami

Wyniki badań jakościowych

Zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania wobec zmian architektonicznych i w programie 

Wyniki badań ankietowych

Podsumowanie i tendencje w odpowiedziach ankietowych

Wyniki warsztatów eksperckich

Kierunki dla projektantów oraz opracowane pomysły na zmiany na placu

ankiet

wywiadów pogłębionych

unikalnych wniosków

Szczegóły procesu konsultacji 

Proces konsultacji

Parking day - 21 IX 2019

 • Podczas animowanego wydarzenia zaaranżowano przestrzeń na całej szerokości i wyłączono ruch samochodów
 • Wraz z przedstawicielkami Urzędu Miasta Poznania przeprowadzaliśmy ankiety z mieszkańcami oraz zbieraliśmy pomysły na zmiany na placu
 • Zbieraliśmy informacje o potrzebach, oczekiwaniach oraz opiniach o funkcjonowaniu placu oraz planowanych zmianach

Badanie ankietowe - X 2019

 • Zebraliśmy łącznie 111 ankiet wśród mieszkańców Dolnego Łazarza
 • Docieraliśmy do mieszkańców poprzez ich skrzynki, pukaliśmy do ich drzwi, współpracowaliśmy z lokalami w okolicy
 • Uruchomiliśmy też ankietę w wersji online i promowaliśmy ją w lokalnych grupach
 • Zbieraliśmy informacje o opiniach, potrzebach, ale też pomysłach na zmiany

Wywiady pogłębione - X 2019

 • Przeprowadziliśmy 21 długich rozmów z najbardziej zaangażowanymi osobami w życie skweru
 • Rozmawialiśmy z lokalnymi przedsiębiorcami, aktywistami i bezpośrednimi sąsiadami skweru
 • Przekazywali oni swoje wskazówki i opowieści. Udało się wyłuskać specyficzny charakter tego miejsca i nakreślić potencjalny kierunek jego przemiany.

Warsztaty eksperckie - 14 XI 2019

 • Zebraliśmy ponad 120 wniosków, które wstępnie obrobione przedstawiliśmy podczas warsztatów
 • Wraz z architektami grupy Fronts Architects, którzy będą projektować plac, przedstawicielami ZDM, UMP, aktywistami oraz mieszkańcami zinterpretowaliśmy te wnioski i nadaliśmy kierunki dla zmian
 • Odpowiadaliśmy pomysłami na konkretne pomysły i stworzyliśmy prototypy przestrzeni oraz programu dla skweru

Raport po I etapie - 30 XI 2019

Raport wraz z załącznikami dostępny jest wyżej na stronie

Praca nad projektem - XII/II 2020

Architekci z biura Front Architects opracowali koncepcję, w której uwzględnili zebrane podczas konsultacji wnioski.

Etap II konsultacji - VI-VII 2020

Pokazaliśmy koncepcję mieszkańcom i jeszcze raz zapytaliśmy ich o zdanie. Na podstawie opracowanych wniosków architekci nanieśli zmiany w koncepcji. 

Założenia konsultacji

Kontynuacja podjętych działań

 • skwer przeszedł już przemianę, a podczas kilku lat wydarzyły się rzeczy, które się sprawdziły i przyjęły
 • założeniem było skorzystać z dobrych praktyk i wykorzystać je w procesie projektowym

Partycypacja

 • wcześniejsza wersja skweru powstała w procesie partycypacyjnym, w którym to mieszkańcy we współpracy z architektami zaplanowali układ placu
 • również i ten proces tworzony jest w sposób partycypacyjny – nim architekci postawią pierwszą kreskę wsłuchają się w potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz uwzględnią ich pomysły na aranżację
 • partycypacja na etapie analizy potrzeb odbywała się poprzez ankiety, wywiady, rozmowy, warsztaty oraz prototyp i testowanie podczas Parking Day
 • badacze wyszli do mieszkańców, czekali na nich na placu, pukali do ich drzwi i zostawiali ankiety w ich skrzynkach, aby zebrać jak najwięcej jakościowych danych
 • utworzono też grupę na portalu Facebook, który stał się kanałem dialogu podczas procesu

Badania i praca ekspercka jako modelowy, partycypacyjny proces projektowy

 • “Gdy pytałem ludzi czego chcą, to mówili, że chcą szybszych koni” – powiedział Henry Ford
 • Naszym założeniem było optymalne skorzystanie zarówno z wyników badań i warsztatów – czyli partycypacji mieszkańców, jak i wiedzy eksperckiej i doświadczeń w zespole
 • To właśnie wiedza ekspercka pozwoliła właściwie wyciągnąć wnioski z badań, przygotować warsztaty czy pozwoli zaprojektować plac i program dla niego
 • Potrzeby, oczekiwania stanowią punkt odbicia dla projektantów – muszą być uwzględnione, ale to projektanci dokonają wyboru, co i gdzie stanie na skwerze. Ponieważ mają większą wiedzę o możliwościach i dostępnych rozwiązaniach mogą stosować różne wersje, aż znajdą najbardziej optymalny sposób zaspokojenia wielu potrzeb i oczekiwań.

Użytkownik skweru w centrum procesu i Design Thinking

 • poznanie mieszkańców stanowiło punkt odbicia do zdefiniowania ich potrzeb, nakreślenia kierunków zmian oraz pierwszych prób prototypowania przestrzeni i programu – czyli założeń procesu Design Thinking
 • posłużyliśmy się również innymi założeniami DT: iteracyjnością działań oraz interdyscyplinarnością w zespole
 • podczas badań szukaliśmy potrzeb, oczekiwań i pomysłów interesariuszy skweru. Naszym celem było dokładne ich skatalogowanie i przekazanie projektantom do interpretacji jako wnioski do dalszej pracy

Poszukiwania insightów - potrzeby, oczekiwania, pomysły

 • podczas badań poszukiwaliśmy tzw. insightów – czyli wniosków, dzięki którym łatwiej jest projektować rozwiązania
 • opracowaliśmy katalog ponad 112 wniosków, do których przypisaliśmy konkretne potrzeby, oczekiwania, pomysły i cytaty
 • potrzeby są dość generyczne dla placów, dlatego zagłębialiśmy się w oczekiwania, bo to one nadadzą charakter miejscu i to właśnie poprzez oczekiwania skwer będzie oceniany
 • jedna potrzeba mogła mieć wiele, czasem sprzecznych oczekiwań. Jedno oczekiwanie mogło mieć kilka pomysłów, które traktujemy jako inspirację dla projektantów
 • zadaniem projektantów będzie zastanowić się w kontekście całej okolicy, które z potrzeb można zaspokoić na skwerze i na które oczekiwania odpowiedzieć, biorąc pod uwagę prowadzone przez miasto polityki

URBS i CIVITAS - dwie sfery miasta

 • Starożytni Rzymianie określali miasto jako połączenie dwóch sfer – URBS i CIVITAS
 • Posłużyliśmy się nim, aby łatwiej podzielić wnioski na te, które są w centrum zainteresowania projektantów architektury skweru, jak i te, które dotyczą osób animujących tę przestrzeń
 • URBS – przestrzenna i materialna infrastruktura, w której żyją mieszkańcy – z niej wynikały wnioski dla architektów
 • CIVITAS – wspólnota zamieszkująca – ludzie, zwierzęta i ich wzajemne relacje – z niej wynikały wnioski dla programu

Cytaty mieszkańców

Dziś jest moda, żeby drzewa otaczać betonem czy stalą, żeby robić całe betonowe place, a to ziemia wokół drzewa buduje też wrażenie kontaktu z naturą. Za dużo robi się betonowych placów, a za mało docenia gołą ziemię. Mieszkańcy potem mogą sami w tej ziemi coś zasadzić i o to dbać. Jak jest kratka metalowa, to wygląda to sztucznie.

Mogłyby tutaj być takie małe urządzenia do zabaw. Np. jakieś elementy siłowni, ławeczka z rowerkiem, gdzie siedzisz rozmawiasz i ćwiczysz przy okazji nogi. Bardzo dużo jest tego typu urządzeń, to nie jest tak bardzo rozkradane, myślę że tutaj by się sprawdziło.

Client Since 1995

Szwagra Kolaski nikt tu nie słucha, bo ludzie tu słuchają rapu i techno. Dlatego na koncerty organizowane przez ludzi z zewnątrz przychodzi mało ludzi. Działania tutaj nie są aż tak łatwe, jak mogłoby się wydawać.

Client Since 1995

Jak byłam na stażu w Lizbonie to tam niedaleko mojego mieszkania był bardzo fajnie zorganizowany skwer. Ludzie siedzieli na nim tak naprawdę od rana do wieczora, starsi panowie grali w szachy, w karty. Sąsiedzi spędzali ze sobą czas. Może tutaj też warto byłoby postawić właśnie jakąś taką grę miejską, albo stoliki przy których można usiąść razem i zagrać partyjkę w karty.

Client Since 1995

O nas

Zespół konsultacji społecznych

Hanna Rzepecka

Hanna Rzepecka

W projekcie jako badaczka i analityczka

Aktywistka, miłośniczka projektowania wokół użytkownika, działaczka miejska na rzecz fajnych przestrzeni.

Artur Brzyski

Artur Brzyski

W projekcie jako strateg, analityk, moderator

Zajmuje się projektowaniem strategii i strategią projektowania. Pracuje w tematach związanych z tworzeniem i realizacją polityk miejskich.

Dorota Szarłata

Dorota Szarłata

W projekcie jako badaczka

Zwolenniczka partycypacji społecznej i dialogu, zajmuje się badaniami w terenie i diagnozowaniem.

Kontynuacja działań

Historia zmian na skwerze

Do 2015 r. skwer był ogrodzonym siatką miejscem z krzewami. Działania w kierunku zmian na skwerze (wtedy nazywanego skwerem przy Małeckiego) zaczęły się ze wspólnej inicjatywy nieformalnej grupy Komitywa i Otwartej Strefy Kultury Łazarz wiosną 2015 r.

Tamten proces również zaczął się konsultacjami z mieszkańcami. Poprzez cykl warsztatów z mieszkańcami, Radą Osiedla, przedstawicielami UMP i ZZM doprowadził do stworzenia wytycznych dla architekta.

Środki na renowację Skweru przyznała Komisja Rewitalizacji Rady Miasta. Za projekt i realizację odpowiadała firma GardenaeW grudniu 2015 roku plac został oddany do użytku, a mieszkańcy zaproszeni do sadzenia tulipanów i współtworzenia mebli.

Przez następne lata OSKŁ prowadziła na placu warsztaty, wydarzenia i imprezy sylwestrowe. W 2018 roku plac z inicjatywy p. Romana Modrzyńskiego dostał nazwę Eki z Małeki.

Miniony etap z założenia był testem, aby powrócić z obecnym procesem zmian. 

Ostatnie wydarzenia na skwerze

Sylwester 2020/2021 – Peja

Ostatnie wydarzenia na skwerze

Coś się kończy, coś się zaczyna

Dziękujemy Wam za wspaniałą zabawę w sobotę na Eki z Małeki! ❤️ Od 13:00 aż do północy przez skwer przewinęły się tłumy...

Opublikowany przez Rada Osiedla Św. Łazarz Poniedziałek, 14 września 2020

Ostatnie wydarzenia na skwerze

Sylwester 2019/2020 – donGURALesko & Dj Soina

Newsletter

Damy znać, gdy projekt pójdzie o krok dalej

Napisz do nas

Chcesz przeprowadzić podobne konsultacje społeczne?